Αλεξία Μάντζαρη

Αλεξία Μάντζαρη

Founder/CEO A.S. Marine Ltd

Ύστερα από δωδεκαετή εμπειρία σε υπεύθυνες θέσεις σαν ship operator, Post-Fixture, Operation-Insurance Manager & General Manager μεγάλων ναυτιλιακών επιχειρήσεων (European Navigation, GA Shipping, Entrust Maritime, Fairport Shipping), η Στέλλα-Αλεξία Μάντζαρη, ανέλαβε το 2004 τη Διεύθυνση του γραφείου της Heath Lambert Group Ltd. στον Πειραιά.

Τον Ιούλιο του 2005 ίδρυσε την A.S. Marine Ltd και ανέλαβε την επίσημη αντιπροσώπευση στην Ελλάδα της Arthur J Gallagher Insurance Brokers, μίας από τις τεσσερις μεγαλύτερες εταιρείες μεσιτείας ασφαλίσεων παγκοσμίως, αναλαμβάνοντας κάθε είδους ασφαλιστικών καλύψεων στον ναυτιλιακό τομέα.

Είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις Ναυτιλιακές Σπουδές από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας. Επίσης είναι κάτοχος του Ανώτερου Διπλώματος Διαχείρισης Επιχειρήσεων-Οικονομικών από την Association of Business Executives of London και του Ανώτερου Διπλώματος Ναυτιλιακών από το Institute of Commerce (Λονδίνο). Έχει πιστοποιηθεί ως Ship Operator από το Lloyd’s Register of Shipping, και ως Internal Auditor για την εφαρμογή του Κώδικα ISM από το DNV. Παράλληλα, έχει λάβει πιστοποίηση Σύγχρονης Διαχείρισης Ασφάλειας (Veritas Qualification Scheme for Class) από το DNV.

Είναι Μέλος του Business Executives London, Μέλος του Institute of Commerce του Λονδίνου και Μέλος της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιά.