Ελένη Βρεττού

Ελένη Βρεττού

Διευθυνουσα Συμβουλος ATTICA BANK

H Ελένη Βρεττού κατέχει διεθνή εμπειρία άνω των 20 ετών σε Τράπεζες της Ελλάδας και του εξωτερικού, με εξειδίκευση στους τομείς της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής.
H κα Βρεττού κατείχε τη θέση της Ανώτερης Γενικής Διευθύντριας, Chief of Corporate and Investment Banking στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ προηγουμένως είχε εργαστεί για 14 χρόνια στην HSBC Bank Plc στην Ελλάδα και τη Μεγάλη Βρετανία. Ο πιο πρόσφατος ρόλος της στην HSBC, ήταν αυτός της Managing Director and Head of Wholesale Banking Greece, ενώ πρωτύτερα υπήρξε Head of Multinationals and Business Development της HSBC για τις περιοχές CEE, CIS, Mediterranean and SubSaharan Africa. Mέχρι πρόσφατα κατείχε το ρόλο της Chief Strategy και Investor Relations Officer στην εταιρία Lamda Development.
Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε εταιρικούς μετασχηματισμούς και στη διαχείριση Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, καθώς και στην συστηματική ανάπτυξη παράλληλων εργασιών σε επενδυτική και συναλλακτική τραπεζική και τα Αναπτυξιακά Προγράμματα. Πριν την HSBC είχε εργαστεί για ελληνικούς και διεθνείς Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς, στην Αθήνα και την Νέα Υόρκη, στους τομείς Credit and Risk Management και Investment Banking (M&A).
Μεταξύ των ετών 2019-2021, διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. της Piraeus Factors S.A, της Piraeus Leasing και Piraeus Leases, καθώς και μέλος του Δ.Σ. της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ. Είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. των εταιριών: StarBulk Carriers Corp. και ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.
Η Κα Βρεττού είναι κάτοχος Bachelor of Science in Economics από το Wharton School του University of Pennsylvania.