Φένια Σούρλα

Φένια Σούρλα

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, με εξειδίκευση στη βιωσιμότητα, εμπειρία στη διαχείριση έργων και χρόνια εθελοντικής προσφοράς για το περιβάλλον.