Λίτσα Παναγιωτοπούλου

Λίτσα Παναγιωτοπούλου

CEO E.VI.A. Intelligent Performance

Η Λίτσα Παναγιωτοπούλου είναι CEO της E.VI.A. Intelligent Performance, Πρόεδρος Intale Retail Solutions, Αντιπρόεδρος Papapostolou Healthcare Technologies.

Υποστηρίζει και υπηρετεί ενεργά την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα μέσω των πολλαπλών της ρόλων: Διεθνής ομιλήτρια, κριτής επιχειρηματικών σχεδίων και σύμβουλος Στρατηγικής Επιχειρήσεων και Startups.

Είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευση – Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα και ταμίας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και

τ. Γενική Γραμματέας του, η μόνη γυναίκα στα 90 και πλέον χρόνια. Αντιπρόεδρος της Κίνησης Πολιτών για μια Ανοιχτή Κοινωνία, μέλος Δ.Σ. του ΣΑΕΕ (Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και Επιχειρηματικότητας), μέλος του Ελληνοσερβικού Επιμελητηρίου καθώς και μέλος του Business Advisory Council of Athens University International MBA κ.α.

Η μακροχρόνια καριέρα και εμπειρία της αναπτύχθηκε σε μεγάλα έργα και συστήματα παγκοσμίως με Control Data και επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ηγήθηκε της ORACLE Greece SE Europe & Cyprus, ιδρύοντας και διευθύνοντας ταυτόχρονα Subsidiaries σε 16 χώρες. Διεύθυνε και ανέπτυξε μεταξύ άλλων και τις εταιρείες Γερανός Α.Ε., την OTE Academy και άλλες μικρότερες Ελλάδα και διεθνώς.

Έχει εκτός πολλαπλών βραβεύσεων τελευταία βραβευτεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την μεγάλη της συμβολή στη διείσδυση και ανάπτυξη της πληροφορικής, της τεχνολογίας και των επικοινωνιών στην ελληνική δημόσια διοίκηση και όχι μόνο. Ειδικότερα διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην εδραίωση συστημάτων διαχείρισης και χρήσης βάσεων δεδομένων, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα οποία είναι σημείο αναφοράς για τη βιωσιμότητα και διασυνδεσιμότητα των υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, αλλά και του Ακαδημαϊκού και του ιδιωτικού.

Επιπλέον, είναι Επίτιμος πρόεδρος του ΣΕΝ/Junior Achievement Greece (ιδρυτικό μέλος) , επίτιμος πρόεδρος της ΕΕΔΕ, τ. Πρόεδρος A.L.B.A University (η μόνη μέχρι σήμερα γυναίκα), επίτιμο μέλος Ε.Α.Σ.Ε., τ. μέλος Δ.Σ. ΙΟΒΕ και μέλος σήμερα πολλών επιχειρηματικών, πολιτιστικών και μη-κερδοσκοπικών οργανώσεων.

Είναι κάτοχος BSc, MSc, Computer Science and Management – London University