Μάρα Νικολαϊδη

Μάρα Νικολαϊδη

Πρυτανης Χαροκοπειου Πανεπιστημιου

Η κυρία Μαρία Νικολαϊδου είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστημίο. Υπηρετεί στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής από τον Απρίλιο του 2008 με γνωστικό αντικείμενο που εστιάζεται στη μελέτη και το σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων. Στον τομέα αυτό έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, που εστιάζουν στη σχεδίαση συστημάτων, στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, στις ψηφιακές βιβλιοθήκες και πιο πρόσφατα σε έξυπνα περιβάλλοντα και ειδικότερα στις έξυπνες πόλεις. Υπηρετεί επίσης σε επιστημονικές επιτροπές διεθνών περιοδικών και συνεδρίων στο χώρο των πληροφοριακών συστημάτων. Πριν την εκλογή της στη θέση του Πρύτανη τον Δεκέμβριο του 2015, είχε αναλάβει διάφορες διοικητικές θέσεις στο Τμήμα της και στο Πανεπιστήμιο, ενώ από το Ιανουάριο του 2013 ήταν Αναπληρώτρια Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Πριν την εκλογή της στο Πανεπιστήμιο εργάστηκε ως μηχανικός πληροφορικής στον ιδιωτικό και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.